วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 นี้เวลา 09.00 น. บ.ประทุมทอง-วิสด้อมโฮม มีออกร้านค้า กระเพาะปลา ทอดกฐิน วัดป่าเอราวัณ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เพื่อสร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วันอาทิตย์ที่  8 ตุลาคม 2560 นี้เวลา 09.00 น. บริษัท ประทุมทอง-วิสด้อมโฮม มีออกร้านค้า กระเพาะปลา  ทอดกฐิน วัดป่าเอราวัณ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เพื่อสร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายชุดสังฆทานและยารักษาโรคผ้าไตรจีวร ร่วมกัน. โดยคณะกลุ่มสาธุชน และคณะพนักงานบริษัท ขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับผู้มีบุญสร้างกุศลทุกท่านร่วมเดินทาง ร่วมสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลแด่ทุกท่าน บริษัทวิสด้อมโฮม จำกัด/บริษัทประทุมทอง (ประเทศไทย) จำกัด และคณะนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 50

 

Read more

คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างเจดีย์มหาวิหารที่สำนักสงฆ์เอราวัณ จ.ลพบุรีในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 จะสร้างเจดีย์มหาวิหารที่สำนักสงฆ์เอราวัณ จ.ลพบุรี จะไปออกร้านโรงทานขนมจีนนะครับ ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ ขอแบ่งปันความสุขที่เกิดจากบุญนี้แด่เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านนะครับ  ไม่สะดวกก้โมทนาบุญร่วมกันนะครับ เผื่อแผ่ทุกๆ ท่านเลยครับ  บ.ประทุมทอง ครับผม

คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ศรัทธาจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา ถวายแด่สำนักสงฆ์หนองกระเทียม จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศ คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ศรัทธาจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา องค์ที่ 14 ปีพ.ศ. 2557 ถวายแด่สำนักสงฆ์หนองกระเทียม ต.ประเคียน อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบูชาสักการะของพุทธบริษัท ศรัทธามหาชนทั้งหลาย

Read more

คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ศรัทธาจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา ถวายแด่วัดคลองเม่น จังหวัดจันทบุรี

ภาพบรรยากาศ คุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ ประธานบริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ศรัทธาจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา องค์ที่ 6 ปีพ.ศ. 2557 ถวายแด่วัดคลองเม่น ต.ทุ่งขนาน อ.ลอมดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อบูชาสักการะของพุทธบริษัท ศรัทธามหาชนทั้งหลาย

Read more